Upload file trong ASP.NET

Khi lập trình web chúng ta hay gặp các tình huống cần phải upload một file nào đó lên hosting. Dễ thấy nhất là upload hình đại điện cho sản phẩm.

Đoạn code nhỏ cho phép bạn Upload file trong ASP.NET

Giao diện

file-upload-1

Tạo trang HTML code

file-upload-3

Code Upload trang .cs

file-upload-4

Kết quả

file-upload-2

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

One thought on “Upload file trong ASP.NET”

Leave a Reply