Về tôi

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!
Lê Thanh Tuấn
Tôi làm quen với máy tính bắt đầu vào năm 2007, khi vào Đại học. Các trang web là niềm say mê của tôi, bắt đầu bằng Yahoo Blog.

Tôi học CNTT và trải qua nhiều môn học từ cách cài đặt windows xp, đến viết phần mềm cho máy tính, hay thiết kế trang web đơn giản với HTML & Css + Javascript. Tôi thiết kế, lập trình cùng lúc nhiều ngôn ngữ như PHP, ASP.NET, Java

Tôi có các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả và có thể giúp đỡ người khác.

OOP, Design Pattern, DI/IoC, SOLID Principles, Clean code, C#, Winform, WPF, .NETMVC, .NET Core, Restful API, WCF

DevOps: CI/CI Jenkins, CI/CD GitLab, VPS, Cloud: Google, Azure, Amazon Services…

Unit Test with xUnit, NSubtitue

Mobile app: Android (Google Play), iOS (App Store) React Native, Flutter..

Database: SQL Server, MySQL… EF, BLtoolkit. OS: Windows OS, UbuntuOpen source: Java, PHP, Android OS…

HTML5, XHTML, XML, CSS3, JavaScript, Ajax, jQuery, Ajax, Angular JS, Reactjs, Typescript… CMS: Joomla, WordPress…Forum: Xenforo, Vbulletin…

Cryptocurrency, Smart Contract, ICO, Blockchain…

… và một số chủ đề khác. Nhiều hơn về tôi?

Tôi có thể làm được gì giúp bạn?

Chiếc máy tính của bạn không hoạt động, bị virut,.. Hãy gọi tôi.

Bạn là người yêu thích lập trình, thích khám phá thế giới lập trình, bạn chưa biết bắt đầu từ đâu? Tôi có thể giúp bạn.

Bạn muốn tự tay thiết kế, lập trình một website, hay phần mềm? Bạn có thể làm được. Tôi sẽ giúp bạn.

Bạn cần một phần mềm quản lý lĩnh vực của bạn. Tôi có thể làm được.

Bạn cần một ứng dụng Android cho điện thoại của bạn. Tôi có thể làm được.

Bạn cần thiết kế website chuyên nghiệp, phần mềm quản lý, ứng dụng di động.., chất lượng và hiệu quả? Hãy gọi tôi.

Bạn là người kinh doanh, người làm du lịch, làm quản lý…., hay cá nhân, bạn cần thiết kế một website, phần mềm di động, phần mềm ứng dụng… phục vụ mục đích nào đó của bạn. Tôi có thể làm được

Đơn giản bạn yêu thích lập trình, yêu thích CNTT, và bạn cần giúp đỡ. Tôi có thể làm được.
Nếu bạn cần nhiều thông tin hơn về tôi, theo dõi tôi trên Twitter , Facebook hoặc LinkedIn

Liên hệ với tôi qua email:  [email protected] hoặc:  097 6060 432