[.NET] Sử dụng Papercut-SMTP để test email trong khi develop

Trong quá trình phát triển phần mềm sẽ có rất nhiều tasks liên quan đến việc bạn phải gửi một email ra ngoài. Ví dụ: đang ký tài khoản cần gửi email để kích hoạt, hay khách hàng đặt hàng trên website của bạn.

Bạn có thể test thử quá trình này bằng cách gửi vào email của bạn, hoặc email được thiết lập trước… Tuy nhiên trong quá trình develop, rất có thể gửi nhầm vào email khách hàng, hoặc tốn thời gian setup mail server để test.

https://github.com/ChangemakerStudios/Papercut-SMTP

Papercut-SMTP tool cho phép bạn giả lập email server ngay tại máy của mình, để test xem có nhận được email hay chưa, email có đúng nội dung hay không.

Cách sử dụng khá đơn giản. Chỉ cần cấu hình trong app.config hoặc web.config

Khi bạn sử dụng SMTP trong .NET để gửi email, Papercut-SMTP sẽ đọc được nội dung đó để kiểm tra.

Chúc các bạn thành công.