CSDL tên Quốc gia, tỉnh thành phố thị xã quận huyện, xã phường Việt Nam

Thông tin 245quốc gia trên thế giới Thông tin 64 tỉnh thành  phố Việt Nam Thông tin 697 quận huyện / thị xã Thông tin 11110 xã phường Nguồn tài liệu tham khảo: cổng thông tin điện tử các tỉnh thành, quận huyện, từ điển bách khoa toàn thư điện tử Wikipedia. Định dạng dữ liệu: bảng cơ sở … Continue reading CSDL tên Quốc gia, tỉnh thành phố thị xã quận huyện, xã phường Việt Nam