Tại sao bạn nên chọn PHP để lập trình web?

Không upload được file trong PHP

Chào các bạn

Trong quá trình lập trình web với PHP bạn thường hay bắt gặp tình huống upload file trong php. Tất nhiên rồi, đó là khi bạn upload hình ảnh sản phẩm lên trang web, upload file video giới thiệu, hay file tài nguyên học tập bạn muốn chia sẻ với mọi người.

PHP đủ mạnh mẽ giúp bạn làm được điều đó, nếu bạn chưa biết cách thì hãy xem qua bài viết: http://tuanitpro.com/php-upload-file

Nhưng đôi khi bạn không suôn sẻ lắm, nhất là khi bạn cần upload tập tin có dung lượng lớn như video chẳng hạn. Để khắc phục vấn đề đó, bạn hãy tìm đến tập tin php.ini sau đó cấu hình lại một chút như sau:

post_max_size = 750M
upload_max_filesize = 750M
max_execution_time = 5000
max_input_time = 5000
memory_limit = 1000M

Sau đó restart lại wamp, xamp hay công cụ mà bạn đang sử dụng làm web server chạy PHP.

Chúc các bạn thành công.

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply