Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#

Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#

Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#
Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#

Khi làm việc với các ứng dụng quản lý trên C# như ứng dụng quản lý sinh viên, quản lý nhân viên, … chúng ta có nhiều tình huống cần lưu trữ hình ảnh, ví dụ như là hình ảnh của sinh viên, nhân viên… Làm sao chúng ta giải quyết vấn đề đó?
Các giải pháp nào để lưu trữ hình ảnh. Nếu muốn lưu hình ảnh đó vào Cơ sở dữ liệu Sql Server thì làm thế nào? Làm sao để hiển thị chúng ra ngoài ứng dụng?

Video Insert hình ảnh vào Sql Server trong C#

Tóm tắt Video

  • Các loại lưu trữ hình ảnh. Ưu và nhược điểm?
  • Tạo Cơ sở dữ liệu bảng Student (lưu thông tin sinh viên)
  • Tạo dự án WindowForm mới
  • Tạo form thêm sinh viên
  • Tạo DataGridview load danh sách sinh viên
  • Code xử lý chuyển ảnh thành byte.
  • Code xử lý chuyển byte thành ảnh
  • Code xử lý dữ liệu, (select, insert….)
Nếu bạn đã hoàn thành theo hướng dẫn mà vẫn gặp khó khăn, hãy tải mã nguồn ứng dụng tại đây:  Download

Cảm ơn bạn đọc và mình luôn đánh giá cao phản hồi của bạn.

Published by

tuanitpro

Tôi là Lê Thanh Tuấn, và tôi chia sẻ những điều mình cho rằng nó là thú vị, hay giúp ích cho bạn!

Leave a Reply