Tìm hiểu ASP.NET MVC và sự khác biệt với ASP.NET WebForm

Thời gian gần đây, khi lập trình web trên ngôn ngữ ASP.NET, các bạn thường quan tâm ngay và luôn đến MVC. Bạn cũng có nghe về ASP.NET WebForm truyền thống, cả những điểm yếu và giới hạn của nó. Không lẽ ASP.NET WebForm đã chết, không hoàn toàn như vậy, Microsoft muốn mọi người hiểu rằng có hai nền tảng song song nhau, hỗ trợ cho nhau, và cả hai đều là đối tượng cho việc phát triển hiện tại. Theo đánh giá của bản thân người viết, đã làm việc với 2 nền tảng công nghệ này, thì năng lực của chúng hoàn toàn tương đương nhau. Việc chọn lựa mô hình nào để học, hay làm việc là tùy hoàn cảnh, tùy sở thích người học. 🙂

Trước khi nêu ra sự khác biệt ASP.NET MVCASP.NET WebFrom ta cần biết một số khái niệm cơ bản về mô hình MVC.

Để tìm hiểu thêm về MVC 4, MVC 5 bạn có thể tải về 2 cuốn ebook tại đây. Sách nay nên đọc.

Tổng quan về ASP.NET MVC:

ASP.NET MVC
ASP.NET MVC

Mẫu kiến trúc Model – View – Controller được sử dụng nhằm chi ứng dụng thành ba thành phần chính: model, view và controller. Nền tảng ASP.NET MVC giúp cho chúng ta có thể tạo được các ứng dụng web áp dụng mô hình MVC thay vì tạo ứng dụng theo mẫu ASP.NET Web Forsm. Nền tảng ASP.NET MVC có đặc điểm nổi bật là nhẹ (lighweigt), dễ kiểm thử phần giao diện (so với ứng dụng Web Forms), tích hợp các tính năng có sẵn của ASP.NET. Nền tảng ASP.NET MVC được định nghĩa trong namespace System.Web.Mvc và là một phần của name space System.Web.

MVC là một mẫu thiết kế (design pattern) chuẩn mà nhiều lập trình viên đã quen thuộc. Một số loại ứng dụng web sẽ thích hợp với kiến trúc MVC. Một số khác vẫn thích hợp với ASP.NET Web Forms và cơ chế postbacks. Đôi khi có những ứng dụng kết hợp cả hai kiến trúc trên.

– Model: Được giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu cho cơ sở dữ liệu và lưu dữ liệu vào các kho chứa dữ liệu. Tất cả các nghiệp vụ logic được thực thi ở Model. Dữ liệu vào từ người dùng sẽ thông qua View để kiểm tra ở Model trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Việc truy xuất, xác nhận và lưu dữ liệu là một phần của Model.

– View: Hiển thị các thông tin cho người dùng của ứng dụng và được giao nhiệm vụ cho việc nhận các dữ liệu vào từ người dùng, gởi đi các yêu cầu đến bộ điều khiển, sau đó là nhận lại các phản hồi từ bộ điề khiển và hiển thị kết quả cho người dùng. Các trang HTML, JSP, các thư viện thể và các file nguồn là một phần của View.

– Controller: là tầng trung gian giữa Model và View. Controller được giao nhiệm vụ nhận các yêu cầu từ phía máy khách. Một yêu cầu được nhận từ máy khách được thực hiện bởi một chức năng logic thích hợp từ thành phần Model và sau đó sinh ra các kết quả cho người dùng và được thành phần View hiển thị. ActionServlet, Action, ActionForm, struts-config.xml là các thành phần của Controller.

Lựa chọn áp dụng MVC trong xây dựng ứng dụng

Bạn cần phải xem xét kỹ càng việc áp dụng mô hình ASP.NET MVC hay mô hình ASP.NET Web Forms khi xây dựng một ứng dụng. Mô hình MVC không phải là mô hình thay thế cho Web Forms, bạn có thể dùng một trong hai mô hình.

Trước khi quyết định sử dụng MVC hay Web Forms cho một web site cụ thể, bạn cần phải phân tích lợi ích khi chọn một trong hai hướng.

Lợi ích của ứng dụng web dựa trên mô hình MVC

Nền tảng ASP.NET MVC mang lại những lợi ích sau:

 • Dễ dàng quản lý sự phức tạp của ứng dụng bằng cách chia ứng dụng thành ba thành phần model, view, controller
 • Nó không sử dụng view state hoặc server-based form. Điều này tốt cho những lập trình viên muốn quản lý hết các khía cạnh của một ứng dụng.
 • Nó sử dụng mẫu Front Controller, mẫu này giúp quản lý các requests (yêu cầu) chỉ thông qua một Controller. Nhờ đó bạn có thể thiết kế một hạ tầng quản lý định tuyến.
 • Hỗ trợ tốt hơn cho mô hình phát triển ứng dụng hướng kiểm thử (TDD)
 • Nó hỗ trợ tốt cho các ứng dụng được xây dựng bởi những đội có nhiều lập trình viên và thiết kế mà vẫn quản lý được tính năng của ứng dụng

Lợi ích của ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Web Forms

 • Nó hỗ trợ cách lập trình hướng sự kiện, quản lý trạng thái trên giao thức HTTP, tiện dụng cho việc phát triển các ứng dụng Web phục vụ kinh doanh. Các ứng dụng trên nền tảng Web Forms cung cấp hàng tá các sự kiện được hỗ trợ bởi hàng trăm các server controls.
 • Sử dụng mẫu Page Controller.
 • Mô hình này sử dụng view state hoặc server-based form, nhờ đó sẽ giúp cho việc quản lý trạng thái các trang web dễ dàng.
 • Nó rất phù hợp với các nhóm lập trình viên quy mô nhỏ và các thiết kế, những người muốn tận dụng các thành phần giúp xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng.
 • Nói tóm lại, áp dụng Web Forms giúp giảm bớt sự phức tạp trong xây dựng ứng dụng, bởi vì các thành phần (lớp Page, controls,…) được tích hợp chặc chẽ và thường thì giúp bạn viết ít code hơn là áp dụng theo mô hình MVC.

Các tính năng của nền tảng ASP.NET MVC

 • Tách bạch các tác vụ của ứng dụng (logic nhập liệu, business logic, và logic giao diện), dễ dàng kiểm thử và mặc định áp dụng hướng phát triển TDD. Tất cả các tính năng chính của mô hình MVC được cài đặt dựa trên interface và được kiểm thử bằng cách sử dụng các đối tượng mocks, mock object là các đối tượng mô phỏng các tính năng của những đối tượng thực sự trong ứng dụng. Bạn có thể kiểm thử unit-test cho ứng dụng mà không cần chạy controller trong tiến trình ASP.NET, và điều đó giúp unit test được áp dụng nhanh chóng và tiện dụng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ nền tảng unit-testing nào tương thích với nền tảng .NET.
 • MVC là một nền tảng khả mở rộng (extensible) & khả nhúng (pluggable). Các thành phần của ASP.NET MVC được thiết kể để chúng có thể được thay thế một cách dễ dàng hoặc dễ dàng tùy chỉnh. Bạn có thể nhúng thêm view engine, cơ chế định tuyến cho URL, cách kết xuất tham số của action-method và các thành phần khác. ASP.NET MVC cũng hỗ trợ việc sử dụng Dependency Injection (DI) và Inversion of Control (IoC). DI cho phép bạn gắn các đối tượng vào một lớp cho lớp đó sử dụng thay vì buộc lớp đó phải tự mình khởi tạo các đối tượng. IoC quy định rằng, nếu một đối tượng yêu cầu một đối tượng khác, đối tượng đầu sẽ lấy đối tượng thứ hai từ một nguồn bên ngoài, ví dụ như từ tập tin cấu hình. Và nhờ vậy, việc sử dụng DI và IoC sẽ giúp kiểm thử dễ dàng hơn.
 • ASP.NET MVC có thành phần ánh xạ URL mạnh mẽ cho phép bạn xây dựng những ứng dụng có các địa chỉ URL xúc tích và dễ tìm kiếm. Các địa chỉ URL không cần phải có phần mở rộng của tên tập tin và được thiết kế để hỗ trợ các mẫu định dạng tên phù hợp với việc tối ưu hóa tìm kiếm (URL) và phù hợp với lập địa chỉ theo kiểu REST.
 • Hỗ trợ sử dụng đặc tả (các thẻ) của các trang ASP.NET(.aspx), điều khiển người dùng (.ascx) và trang master page (.marter). Bạn có thể sử dụng các tính năng có sẵn của ASP.NET như là sử dụng lồng các trang master page, sử dụng in-line expression (<%= %>), sử dụng server controls, mẫu, data-binding, địa phương hóa (localization) và hơn thế nữa.
 • Hỗ trợ các tính năng có sẵn của ASP.NET như cơ chế xác thực người dùng, quản lý thành viên, quyền, output caching và data caching, seession và profile, quản lý tình trạng ứng dụng, hệ thống cấu hình…
 • ASP.NET MVC 3 còn bổ sung một view engine mới là Razor View Engine cho phép thiết lập các view nhanh chóng, dễ dàng và tốn ít công sức hơn so với việc sử dụng Web Forms view engine.

Bảng so sánh giữa ASP.NET Webform và ASP.NET MVC

Các tính năng ASP.NET WebForm ASP.NET MVC
Kiến trúc chương trình Kiến trúc mô hình WebForm –> Bussiness –> Database Kiến trúc sử dụng việc phân chia chương trình thành: Models, Views, Controllers
Cú pháp chương trình Sử dụng cú pháp của WebForm, tất cả các sự kiện và controls do server quản lý Các sự kiện được điều khiển bởi controllers, các controls không do server quản lý.
Truy cập dữ liệu Sử dụng hầu hết các công nghệ truy cập dữ liệu trong ứng dụng Phần lớn dùng LINQ và SQL class để tạo mô hình truy cập đối tượng.
Debug Debug phải thực hiện tất cả bao gồm các lớp truy cập dữ liệu, sự hiển thị, điều khiển các controls. Debug có thể sử dụng các unit test để kiểm tra các phương thức trong controllers.
Tốc độ phân tải Tốc độ phân tải chậm khi trong trang có quá nhiều các controls vì ViewState quá lớn Phân tải nhanh hơn do không phải quản lý ViewState để quản lý các controls trong trang.
Tương tác với JavaScript Tương tác với JavaScript khó khăn vì các controls được điều khiển bởi server Tương tác với JavaScript dễ dàng vì các đối tượng không do server quản lý điều khiển không khó
URL address Cấu trúc địa chỉ URL có dạng:
<filename>.aspx?&<các tham số>
Cấu trúc địa chỉ rành mạch theo dạng Controllers/Action/ID

 

ASP.NET MVC4 Sending Email

ASP.NET MVC 4 SendMail
ASP.NET MVC 4 Send Mail
[ASP.NET MVC4 Sending Email] Trong quá trình lập trình web, luôn có trường hợp chúng ta cần gửi email cho ai đó, người dùng của chúng ta, ví dụ khi đăng ký thành viên, cần gửi email kích hoạt. Khi quên mật khẩu, gửi email yêu cầu lấy lại.  Khi khách hàng mua hàng online, cần gửi email xác nhận, hay có phản hồi từ người dùng, và nhiều trường hợp khác nữa…

Trong phạm vi hướng dẫn này, tôi trình bày các bạn cách gửi email từ gmail trong MVC 4, bạn có thể áp dụng cho MVC 3, MVC 5 hay ASP.NET webform. Kịch bản của chúng ta đó là form liên hệ, phản hồi trên website. Khi một khách hàng viếng thăm và để lại lời nhắn, nó sẽ gửi email về hòm thư của chúng ta thiết lập trước (hoặc gửi thư cảm ơn khách hàng phản hồi – tùy chọn)

Để tìm hiểu thêm về MVC 4, MVC 5 bạn có thể tải về 2 cuốn ebook tại đây. Sách nay nên đọc.

Tóm tắt video:

 • Tạo một dự án mới (New Project)
 • Tạo ContactModel class
 • Tạo EmailService class
 • Tạo SendMail Controller
 • Tạo Form gửi liên hệ
 • Demo kết quả.
 • Áp dụng được cho MVC 3, 4 , 5, ASP.NET webform

Nếu bạn đã hoàn thành theo hướng dẫn mà vẫn gặp khó khăn, hãy tải mã nguồn ứng dụng tại đây: Download

Cảm ơn bạn đọc và phản hồi của bạn luôn được đánh giá cao.

——–

UpdateTrong nhiều trường hợp, các bạn không thể gửi email được. Xin vui lòng đừng bỏ cuộc, hãy đi tìm nguyên nhân & cách khắc phục vấn đề. Đầu tiên sau khi download mã nguồn về, các bạn hay thay đổi thành email của các bạn. Email trong demo của mình đã đổi password, nên chắc chắn không thể gửi được.

Các bạn dùng email của mình. Lưu ý, hiện nay Google đã thay đổi chính sách bảo mật. Các bạn không thể dùng password mà các bạn đăng nhập hàng ngày để gửi email. Thay vào đó google cho phép chúng ta tạo ra một loại password mới, đó là App Passwords. Đầu tiên các bạn truy cập vào đây để tạo 2 lớp bảo mật cho Gmail. Sau đó truy cập vào đây để tạo mới một app password. Các bạn sẽ dùng password này để gửi email. Password này không dùng thay thế password hiện tại. Nên bạn không thể dùng để đăng nhập Gmail.

Chúc các bạn thành công.

Pro ASP.NET MVC 4, 4th Edition

Pro ASP.NET MVC 4
Pro ASP.NET MVC 4

The ASP.NET MVC 4 Framework is the latest evolution of Microsoft’s ASP.NET web platform. It provides a high-productivity programming model that promotes cleaner code architecture, test-driven development, and powerful extensibility, combined with all the benefits of ASP.NET.

ASP.NET MVC 4 contains a number of significant advances over previous versions. New mobile and desktop templates (employing adaptive rendering) are included together with support for jQuery Mobile for the first time. New display modes allow your application to select views based on the browser that’s making the request while Code Generation Recipes for Visual Studio help you auto-generate project-specific code for a wide variety of situtations including NuGet support.

In this fourth edition, the core model-view-controller (MVC) architectural concepts are not simply explained or discussed in isolation, but are demonstrated in action. You’ll work through an extended tutorial to create a working e-commerce web application that combines ASP.NET MVC with the latest C# language features and unit-testing best practices. By gaining this invaluable, practical experience, you’ll discover MVC’s strengths and weaknesses for yourself—and put your best-learned theory into practice.

The book’s authors, Steve Sanderson and Adam Freeman, have both watched the growth of ASP.NET MVC since its first release. Steve is a well-known blogger on the MVC Framework and a member of the Microsoft Web Platform and Tools team. Adam started designing and building web applications 15 years ago and has been responsible for some of the world’s largest and most ambitious projects. You can be sure you are in safe hands.

What you’ll learn

 • Gain a solid architectural understanding of ASP.NET MVC 4, including basic MVC
 • Explore the entire ASP.NET MVC Framework
 • Learn what’s new in version 4 and how how best to apply these new features
 • See how MVC and test-driven development work in action
 • Capitalize on your existing knowledge quickly and easily through comparison of features in classic ASP.NET to those in ASP.NET MVC

Who this book is for

This book is for web developers with a basic knowledge of ASP.NET and C# who want (or need) to start using the new ASP.NET MVC 4 Framework.

Book Details

Publisher: Apress
By: Adam Freeman
ISBN: 978-1-4302-4236-9
Year: 2012
Pages: 756
Language: English
File size: 24.8 MB
File format: PDF
Download

Table of Contents

1. What’s The Big Idea
2. Your first MVC Application
3. The MVC Pattern
4. Essential Language Features
5. Working with Razor
6. Essential Tools for MVC
7. Sports Store: A Real Application
8. Sports Store: Navigation
9. Sports Store: Cart
10. Sports Store: Admin
11. Sports Store: Security and Finishing Touches
12. Overview of MVC Projects
13. URL Routing
14. Advanced Routing Features
15. Controllers and Actions
16. Filters
17. Controller Extensbility
18. Views
19. Helper Methods
20. Templated Helper Methods
21. URL and Ajax Helper Methods
22. Model Binding
23. Model Validation
24. Bundles and Display Modes
25. Web API
26. Deployment

Download

ASP.NET MVC3 Vs MVC4 Vs MVC5

In this ASP.NET MVC tutorial, we will have a quick look into new and important features introduced in major versions of Microsoft ASP.NET MVC starting from MVC 3 to MVC 5 (the latest one so far).

ASP.NET MVC 3 Vs ASP.NET  MVC 4 Vs ASP.NET MVC 5
Building your ASP.NET MVC Application using Entity Framework

ASP.NET MVC 3

 • New Project Templates having support for HTML 5 and CSS 3.
 • Improved Model validation.
 • Razor View Engine introduced with a bundle of new features.
 • Having support for Multiple View Engines i.e. Web Forms view engine, Razor or open source.
 • Controller improvements like ViewBag property and ActionResults Types etc.
 • Unobtrusive JavaScript approach.
 • Improved Dependency Injection with new IDependencyResolver.
 • Partial page output caching.

ASP.NET MVC 4

 • ASP.NET Web API, a framework that simplifies the creation of HTTP services and serving a wide range of clients. Follow to create your first ASP.NET Web API service.
 • Adaptive rendering and other look-n-feel improvements to Default Project Templates.
 • A truly Empty Project Template.
 • Based on jQuery Mobile, new Mobile Project Template introduced.
 • Support for adding controller to other project folders also.
 • Task Support for Asynchronous Controllers.
 • Controlling Bundling and Minification through web.config.
 • Support for OAuth and OpenID logins using DotNetOpenAuth library.
 • Support for Windows Azure SDK 1.6 and new releases.

ASP.NET MVC 5

Creating your first ASP.NET MVC 5 Application in 4 simple steps
 • Bootstrap replaced the default MVC template.
 • ASP.NET Identity for authentication and identity management.
 • Authentication Filters for authenticating user by custom or third-party authentication provider.
 • With the help of Filter overrides, we can now override filters on a method or controller.
 • Attribute Routing is now integrated into MVC 5.
Hopefully, this article will help you in comparing core features of ASP.NET MVC in different versions.

Nguồn: Web Development Tutorial

Sử dụng LINQ Range để Bind dữ liệu vào DropDownList

Trong lập trình web app hay là bất kỳ app có giao diện người dùng chúng ta thường hay gặp control chứa dữ liệu để người dùng lựa chọn. Đó là DropdownList trong ASP.NET, (select trong html) hay combobox trong desktop app. Spiner đối với android… Tuy tên gọi là khác nhau, nhưng chức năng là không khác bao nhiêu cả. Nó cho phép chúng ta chọn giá trị xổ xuống, như ngày tháng năm chẳng hạn.

Khi bạn tạo DropDownList để chứa ngày tháng (riêng biệt) bạn thường dùng vòng lặp For để thực hiện chúng rồi Bind vào DropDownList. Tuy nhiên với LINQ Range Operator bạn có thể tạo chúng ra đơn giản như sau mà không cần dùng đến vòng lặp.

B1: Bạn có 3 DropDownList để chứa các trường Ngày,Tháng,Năm…

 
Ngày


Tháng


Năm


 

B2: Bạn dùng LINQ Range để Bind ngày tháng vào DropDownList

C#
 
 potected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
  if (IsPostBack) return;
  DropDownList1.DataSource = Enumerable.Range(1900, (DateTime.Now.Year - 1900)+1);
  DropDownList1.DataBind();
 
  DropDownList2.DataSource = Enumerable.Range(1, 31);
  DropDownList2.DataBind();
 
  DropDownList3.DataSource = Enumerable.Range(1, 12);
  DropDownList3.DataBind();
}

Chúc các bạn thành công.

MIME Types – Complete List

Mime Type là cho phép ấn định định dạng mở file cho trình duyệt.
VD bạn có upload lên 1 file đó đuôi là: .ttg và bạn muốn để trình duyệt khi truy cập file này thay vài download nó về thì mở trực tiếp trên trình duyệt xem như file text thì bạn điền:

Handler: text/plain
Extension: ttg

Suffixes applicable Media type and subtype(s)
.3dm x-world/x-3dmf
.3dmf x-world/x-3dmf
.a application/octet-stream
.aab application/x-authorware-bin
.aam application/x-authorware-map
.aas application/x-authorware-seg
.abc text/vnd.abc
.acgi text/html
.afl video/animaflex
.ai application/postscript
.aif audio/aiff
.aif audio/x-aiff
.aifc audio/aiff
.aifc audio/x-aiff
.aiff audio/aiff
.aiff audio/x-aiff
.aim application/x-aim
.aip text/x-audiosoft-intra
.ani application/x-navi-animation
.aos application/x-nokia-9000-communicator-add-on-software
.aps application/mime
.arc application/octet-stream
.arj application/arj
.arj application/octet-stream
.art image/x-jg
.asf video/x-ms-asf
.asm text/x-asm
.asp text/asp
.asx application/x-mplayer2
.asx video/x-ms-asf
.asx video/x-ms-asf-plugin
.au audio/basic
.au audio/x-au
.avi application/x-troff-msvideo
.avi video/avi
.avi video/msvideo
.avi video/x-msvideo
.avs video/avs-video
.bcpio application/x-bcpio
.bin application/mac-binary
.bin application/macbinary
.bin application/octet-stream
.bin application/x-binary
.bin application/x-macbinary
.bm image/bmp
.bmp image/bmp
.bmp image/x-windows-bmp
.boo application/book
.book application/book
.boz application/x-bzip2
.bsh application/x-bsh
.bz application/x-bzip
.bz2 application/x-bzip2
.c text/plain
.c text/x-c
.c++ text/plain
.cat application/vnd.ms-pki.seccat
.cc text/plain
.cc text/x-c
.ccad application/clariscad
.cco application/x-cocoa
.cdf application/cdf
.cdf application/x-cdf
.cdf application/x-netcdf
.cer application/pkix-cert
.cer application/x-x509-ca-cert
.cha application/x-chat
.chat application/x-chat
.class application/java
.class application/java-byte-code
.class application/x-java-class
.com application/octet-stream
.com text/plain
.conf text/plain
.cpio application/x-cpio
.cpp text/x-c
.cpt application/mac-compactpro
.cpt application/x-compactpro
.cpt application/x-cpt
.crl application/pkcs-crl
.crl application/pkix-crl
.crt application/pkix-cert
.crt application/x-x509-ca-cert
.crt application/x-x509-user-cert
.csh application/x-csh
.csh text/x-script.csh
.css application/x-pointplus
.css text/css
.cxx text/plain
.dcr application/x-director
.deepv application/x-deepv
.def text/plain
.der application/x-x509-ca-cert
.dif video/x-dv
.dir application/x-director
.dl video/dl
.dl video/x-dl
.doc application/msword
.dot application/msword
.dp application/commonground
.drw application/drafting
.dump application/octet-stream
.dv video/x-dv
.dvi application/x-dvi
.dwf drawing/x-dwf (old)
.dwf model/vnd.dwf
.dwg application/acad
.dwg image/vnd.dwg
.dwg image/x-dwg
.dxf application/dxf
.dxf image/vnd.dwg
.dxf image/x-dwg
.dxr application/x-director
.el text/x-script.elisp
.elc application/x-bytecode.elisp (compiled elisp)
.elc application/x-elc
.env application/x-envoy
.eps application/postscript
.es application/x-esrehber
.etx text/x-setext
.evy application/envoy
.evy application/x-envoy
.exe application/octet-stream
.f text/plain
.f text/x-fortran
.f77 text/x-fortran
.f90 text/plain
.f90 text/x-fortran
.fdf application/vnd.fdf
.fif application/fractals
.fif image/fif
.fli video/fli
.fli video/x-fli
.flo image/florian
.flx text/vnd.fmi.flexstor
.fmf video/x-atomic3d-feature
.for text/plain
.for text/x-fortran
.fpx image/vnd.fpx
.fpx image/vnd.net-fpx
.frl application/freeloader
.funk audio/make
.g text/plain
.g3 image/g3fax
.gif image/gif
.gl video/gl
.gl video/x-gl
.gsd audio/x-gsm
.gsm audio/x-gsm
.gsp application/x-gsp
.gss application/x-gss
.gtar application/x-gtar
.gz application/x-compressed
.gz application/x-gzip
.gzip application/x-gzip
.gzip multipart/x-gzip
.h text/plain
.h text/x-h
.hdf application/x-hdf
.help application/x-helpfile
.hgl application/vnd.hp-hpgl
.hh text/plain
.hh text/x-h
.hlb text/x-script
.hlp application/hlp
.hlp application/x-helpfile
.hlp application/x-winhelp
.hpg application/vnd.hp-hpgl
.hpgl application/vnd.hp-hpgl
.hqx application/binhex
.hqx application/binhex4
.hqx application/mac-binhex
.hqx application/mac-binhex40
.hqx application/x-binhex40
.hqx application/x-mac-binhex40
.hta application/hta
.htc text/x-component
.htm text/html
.html text/html
.htmls text/html
.htt text/webviewhtml
.htx text/html
.ice x-conference/x-cooltalk
.ico image/x-icon
.idc text/plain
.ief image/ief
.iefs image/ief
.iges application/iges
.iges model/iges
.igs application/iges
.igs model/iges
.ima application/x-ima
.imap application/x-httpd-imap
.inf application/inf
.ins application/x-internett-signup
.ip application/x-ip2
.isu video/x-isvideo
.it audio/it
.iv application/x-inventor
.ivr i-world/i-vrml
.ivy application/x-livescreen
.jam audio/x-jam
.jav text/plain
.jav text/x-java-source
.java text/plain
.java text/x-java-source
.jcm application/x-java-commerce
.jfif image/jpeg
.jfif image/pjpeg
.jfif-tbnl image/jpeg
.jpe image/jpeg
.jpe image/pjpeg
.jpeg image/jpeg
.jpeg image/pjpeg
.jpg image/jpeg
.jpg image/pjpeg
.jps image/x-jps
.js application/x-javascript
.js application/javascript
.js application/ecmascript
.js text/javascript
.js text/ecmascript
.jut image/jutvision
.kar audio/midi
.kar music/x-karaoke
.ksh application/x-ksh
.ksh text/x-script.ksh
.la audio/nspaudio
.la audio/x-nspaudio
.lam audio/x-liveaudio
.latex application/x-latex
.lha application/lha
.lha application/octet-stream
.lha application/x-lha
.lhx application/octet-stream
.list text/plain
.lma audio/nspaudio
.lma audio/x-nspaudio
.log text/plain
.lsp application/x-lisp
.lsp text/x-script.lisp
.lst text/plain
.lsx text/x-la-asf
.ltx application/x-latex
.lzh application/octet-stream
.lzh application/x-lzh
.lzx application/lzx
.lzx application/octet-stream
.lzx application/x-lzx
.m text/plain
.m text/x-m
.m1v video/mpeg
.m2a audio/mpeg
.m2v video/mpeg
.m3u audio/x-mpequrl
.man application/x-troff-man
.map application/x-navimap
.mar text/plain
.mbd application/mbedlet
.mc$ application/x-magic-cap-package-1.0
.mcd application/mcad
.mcd application/x-mathcad
.mcf image/vasa
.mcf text/mcf
.mcp application/netmc
.me application/x-troff-me
.mht message/rfc822
.mhtml message/rfc822
.mid application/x-midi
.mid audio/midi
.mid audio/x-mid
.mid audio/x-midi
.mid music/crescendo
.mid x-music/x-midi
.midi application/x-midi
.midi audio/midi
.midi audio/x-mid
.midi audio/x-midi
.midi music/crescendo
.midi x-music/x-midi
.mif application/x-frame
.mif application/x-mif
.mime message/rfc822
.mime www/mime
.mjf audio/x-vnd.audioexplosion.mjuicemediafile
.mjpg video/x-motion-jpeg
.mm application/base64
.mm application/x-meme
.mme application/base64
.mod audio/mod
.mod audio/x-mod
.moov video/quicktime
.mov video/quicktime
.movie video/x-sgi-movie
.mp2 audio/mpeg
.mp2 audio/x-mpeg
.mp2 video/mpeg
.mp2 video/x-mpeg
.mp2 video/x-mpeq2a
.mp3 audio/mpeg3
.mp3 audio/x-mpeg-3
.mp3 video/mpeg
.mp3 video/x-mpeg
.mpa audio/mpeg
.mpa video/mpeg
.mpc application/x-project
.mpe video/mpeg
.mpeg video/mpeg
.mpg audio/mpeg
.mpg video/mpeg
.mpga audio/mpeg
.mpp application/vnd.ms-project
.mpt application/x-project
.mpv application/x-project
.mpx application/x-project
.mrc application/marc
.ms application/x-troff-ms
.mv video/x-sgi-movie
.my audio/make
.mzz application/x-vnd.audioexplosion.mzz
.nap image/naplps
.naplps image/naplps
.nc application/x-netcdf
.ncm application/vnd.nokia.configuration-message
.nif image/x-niff
.niff image/x-niff
.nix application/x-mix-transfer
.nsc application/x-conference
.nvd application/x-navidoc
.o application/octet-stream
.oda application/oda
.omc application/x-omc
.omcd application/x-omcdatamaker
.omcr application/x-omcregerator
.p text/x-pascal
.p10 application/pkcs10
.p10 application/x-pkcs10
.p12 application/pkcs-12
.p12 application/x-pkcs12
.p7a application/x-pkcs7-signature
.p7c application/pkcs7-mime
.p7c application/x-pkcs7-mime
.p7m application/pkcs7-mime
.p7m application/x-pkcs7-mime
.p7r application/x-pkcs7-certreqresp
.p7s application/pkcs7-signature
.part application/pro_eng
.pas text/pascal
.pbm image/x-portable-bitmap
.pcl application/vnd.hp-pcl
.pcl application/x-pcl
.pct image/x-pict
.pcx image/x-pcx
.pdb chemical/x-pdb
.pdf application/pdf
.pfunk audio/make
.pfunk audio/make.my.funk
.pgm image/x-portable-graymap
.pgm image/x-portable-greymap
.pic image/pict
.pict image/pict
.pkg application/x-newton-compatible-pkg
.pko application/vnd.ms-pki.pko
.pl text/plain
.pl text/x-script.perl
.plx application/x-pixclscript
.pm image/x-xpixmap
.pm text/x-script.perl-module
.pm4 application/x-pagemaker
.pm5 application/x-pagemaker
.png image/png
.pnm application/x-portable-anymap
.pnm image/x-portable-anymap
.pot application/mspowerpoint
.pot application/vnd.ms-powerpoint
.pov model/x-pov
.ppa application/vnd.ms-powerpoint
.ppm image/x-portable-pixmap
.pps application/mspowerpoint
.pps application/vnd.ms-powerpoint
.ppt application/mspowerpoint
.ppt application/powerpoint
.ppt application/vnd.ms-powerpoint
.ppt application/x-mspowerpoint
.ppz application/mspowerpoint
.pre application/x-freelance
.prt application/pro_eng
.ps application/postscript
.psd application/octet-stream
.pvu paleovu/x-pv
.pwz application/vnd.ms-powerpoint
.py text/x-script.phyton
.pyc applicaiton/x-bytecode.python
.qcp audio/vnd.qcelp
.qd3 x-world/x-3dmf
.qd3d x-world/x-3dmf
.qif image/x-quicktime
.qt video/quicktime
.qtc video/x-qtc
.qti image/x-quicktime
.qtif image/x-quicktime
.ra audio/x-pn-realaudio
.ra audio/x-pn-realaudio-plugin
.ra audio/x-realaudio
.ram audio/x-pn-realaudio
.ras application/x-cmu-raster
.ras image/cmu-raster
.ras image/x-cmu-raster
.rast image/cmu-raster
.rexx text/x-script.rexx
.rf image/vnd.rn-realflash
.rgb image/x-rgb
.rm application/vnd.rn-realmedia
.rm audio/x-pn-realaudio
.rmi audio/mid
.rmm audio/x-pn-realaudio
.rmp audio/x-pn-realaudio
.rmp audio/x-pn-realaudio-plugin
.rng application/ringing-tones
.rng application/vnd.nokia.ringing-tone
.rnx application/vnd.rn-realplayer
.roff application/x-troff
.rp image/vnd.rn-realpix
.rpm audio/x-pn-realaudio-plugin
.rt text/richtext
.rt text/vnd.rn-realtext
.rtf application/rtf
.rtf application/x-rtf
.rtf text/richtext
.rtx application/rtf
.rtx text/richtext
.rv video/vnd.rn-realvideo
.s text/x-asm
.s3m audio/s3m
.saveme application/octet-stream
.sbk application/x-tbook
.scm application/x-lotusscreencam
.scm text/x-script.guile
.scm text/x-script.scheme
.scm video/x-scm
.sdml text/plain
.sdp application/sdp
.sdp application/x-sdp
.sdr application/sounder
.sea application/sea
.sea application/x-sea
.set application/set
.sgm text/sgml
.sgm text/x-sgml
.sgml text/sgml
.sgml text/x-sgml
.sh application/x-bsh
.sh application/x-sh
.sh application/x-shar
.sh text/x-script.sh
.shar application/x-bsh
.shar application/x-shar
.shtml text/html
.shtml text/x-server-parsed-html
.sid audio/x-psid
.sit application/x-sit
.sit application/x-stuffit
.skd application/x-koan
.skm application/x-koan
.skp application/x-koan
.skt application/x-koan
.sl application/x-seelogo
.smi application/smil
.smil application/smil
.snd audio/basic
.snd audio/x-adpcm
.sol application/solids
.spc application/x-pkcs7-certificates
.spc text/x-speech
.spl application/futuresplash
.spr application/x-sprite
.sprite application/x-sprite
.src application/x-wais-source
.ssi text/x-server-parsed-html
.ssm application/streamingmedia
.sst application/vnd.ms-pki.certstore
.step application/step
.stl application/sla
.stl application/vnd.ms-pki.stl
.stl application/x-navistyle
.stp application/step
.sv4cpio application/x-sv4cpio
.sv4crc application/x-sv4crc
.svf image/vnd.dwg
.svf image/x-dwg
.svr application/x-world
.svr x-world/x-svr
.swf application/x-shockwave-flash
.t application/x-troff
.talk text/x-speech
.tar application/x-tar
.tbk application/toolbook
.tbk application/x-tbook
.tcl application/x-tcl
.tcl text/x-script.tcl
.tcsh text/x-script.tcsh
.tex application/x-tex
.texi application/x-texinfo
.texinfo application/x-texinfo
.text application/plain
.text text/plain
.tgz application/gnutar
.tgz application/x-compressed
.tif image/tiff
.tif image/x-tiff
.tiff image/tiff
.tiff image/x-tiff
.tr application/x-troff
.tsi audio/tsp-audio
.tsp application/dsptype
.tsp audio/tsplayer
.tsv text/tab-separated-values
.turbot image/florian
.txt text/plain
.uil text/x-uil
.uni text/uri-list
.unis text/uri-list
.unv application/i-deas
.uri text/uri-list
.uris text/uri-list
.ustar application/x-ustar
.ustar multipart/x-ustar
.uu application/octet-stream
.uu text/x-uuencode
.uue text/x-uuencode
.vcd application/x-cdlink
.vcs text/x-vcalendar
.vda application/vda
.vdo video/vdo
.vew application/groupwise
.viv video/vivo
.viv video/vnd.vivo
.vivo video/vivo
.vivo video/vnd.vivo
.vmd application/vocaltec-media-desc
.vmf application/vocaltec-media-file
.voc audio/voc
.voc audio/x-voc
.vos video/vosaic
.vox audio/voxware
.vqe audio/x-twinvq-plugin
.vqf audio/x-twinvq
.vql audio/x-twinvq-plugin
.vrml application/x-vrml
.vrml model/vrml
.vrml x-world/x-vrml
.vrt x-world/x-vrt
.vsd application/x-visio
.vst application/x-visio
.vsw application/x-visio
.w60 application/wordperfect6.0
.w61 application/wordperfect6.1
.w6w application/msword
.wav audio/wav
.wav audio/x-wav
.wb1 application/x-qpro
.wbmp image/vnd.wap.wbmp
.web application/vnd.xara
.wiz application/msword
.wk1 application/x-123
.wmf windows/metafile
.wml text/vnd.wap.wml
.wmlc application/vnd.wap.wmlc
.wmls text/vnd.wap.wmlscript
.wmlsc application/vnd.wap.wmlscriptc
.word application/msword
.wp application/wordperfect
.wp5 application/wordperfect
.wp5 application/wordperfect6.0
.wp6 application/wordperfect
.wpd application/wordperfect
.wpd application/x-wpwin
.wq1 application/x-lotus
.wri application/mswrite
.wri application/x-wri
.wrl application/x-world
.wrl model/vrml
.wrl x-world/x-vrml
.wrz model/vrml
.wrz x-world/x-vrml
.wsc text/scriplet
.wsrc application/x-wais-source
.wtk application/x-wintalk
.xbm image/x-xbitmap
.xbm image/x-xbm
.xbm image/xbm
.xdr video/x-amt-demorun
.xgz xgl/drawing
.xif image/vnd.xiff
.xl application/excel
.xla application/excel
.xla application/x-excel
.xla application/x-msexcel
.xlb application/excel
.xlb application/vnd.ms-excel
.xlb application/x-excel
.xlc application/excel
.xlc application/vnd.ms-excel
.xlc application/x-excel
.xld application/excel
.xld application/x-excel
.xlk application/excel
.xlk application/x-excel
.xll application/excel
.xll application/vnd.ms-excel
.xll application/x-excel
.xlm application/excel
.xlm application/vnd.ms-excel
.xlm application/x-excel
.xls application/excel
.xls application/vnd.ms-excel
.xls application/x-excel
.xls application/x-msexcel
.xlt application/excel
.xlt application/x-excel
.xlv application/excel
.xlv application/x-excel
.xlw application/excel
.xlw application/vnd.ms-excel
.xlw application/x-excel
.xlw application/x-msexcel
.xm audio/xm
.xml application/xml
.xml text/xml
.xmz xgl/movie
.xpix application/x-vnd.ls-xpix
.xpm image/x-xpixmap
.xpm image/xpm
.x-png image/png
.xsr video/x-amt-showrun
.xwd image/x-xwd
.xwd image/x-xwindowdump
.xyz chemical/x-pdb
.z application/x-compress
.z application/x-compressed
.zip application/x-compressed
.zip application/x-zip-compressed
.zip application/zip
.zip multipart/x-zip
.zoo application/octet-stream
.zsh text/x-script.zsh

Nguồn: http://www.sitepoint.com/web-foundations/mime-types-complete-list/

Ý tưởng ứng dụng

Kinh Doanh

 • Ứng dụng quản lí khách sạn (khách hàng, kinh doanh,…)
 • Ứng dụng báo cáo kinh doanh (định lượng/số lượng buôn bán theo ngày, tháng, năm)
 • Ứng dụng quản lí nhân viên từ xa.
 • Ứng dụng thực hiện giao dịch tại các tài khoản ngân hàng một cách bảo mật, an toàn
 • Ứng dụng quản lí phòng trọ từ xa
 • Ứng dụng mua bán quần áo theo phong thủy
 • Ứng dụng tra cưu nhanh gia cả các thị trường (áo quần, công nghệ, nước giải khát)
 • Ứng dụng thu âm cuộc nói chuyện
 • Ứng dụng về camera có hỗ trợ chức năng giám sát và theo dõi
 • Ứng dụng hỗ trợ nhập dữ liệu bằng giọng nói
 • Ứng dụng soạn và gửi mail bằng giọng nói
 • ứng dụng về soạn thảo văn bản
 • Ứng dụng đọc file nén
 • Ứng dụng định vị cuộc gọi đến và đi
 • Ứng dụng vẽ bản vẽ xây dựng nhà ở
 • Ứng dụng định hướng việc làm và tuyển dụng
 • Ứng dụng chia sẻ công việc và kinh nghiệm làm việc
 • Ứng dụng thời khóa biểu cho công việc hàng ngày
 • Ứng dụng dành riêng cho kế toán và tài chính
 • Ứng dụng soạn và gửi mail có file đính kèm nhanh chóng và dễ dàng
 • Ứng dụng cập nhật tin tức về tỉ giá, giá vàng, lãi suất và giá của các mặt hàng trên thị trường
 • Ứng dụng đọc và quản lý các mã vạch hàng hóa
 • Ứng dụng phổ biến pháp luật
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về địa điểm mua hàng giá rẻ
 • Ứng dụng theo dõi chuyển phát hàng hóa nhanh
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về xe ô tô
 • Ứng dụng hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả
 • Ứng dụng thiết kế, tạo lập vật thể 3D
 • Ứng dụng hỗ trợ chụp hình thẻ
 • Ứng dụng dạy chơi chứng khoán ảo cho người mới vào nghề

Du Lịch

 • Ứng dụng cập nhật tin tức giao thông
 • Ứng dụng tìm đường nhanh
 • Ứng dụng định vị cuộc gọi đến và đi
 • Ứng dụng bản đồ kết hợp địa điểm nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các món ăn (giá cả và địa điểm)
 • Ứng dụng đọc báo, chỉ đường,… có hỗ trợ offline
 • Ứng dụng truy cập tìm taxi nhanh
 • Ứng dụng truy cập tìm chốt công an
 • Ứng dụng tra cứu các điểm ATM
 • Ứng dụng đặt vé qua mạng và trừ tiền trực tiếp trên tài khoản
 • Ứng dụng giới thiệu phong cảnh của các khu du lịch
 • Ứng dụng giá cả khu du lịch và báo giá cho một chuyến du lịch
 • Ứng dụng giới thiệu các tour du lịch
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về giá tiền các món ăn tại địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thời tiết tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về các phương tiện di chuyển tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng mua vé trực tuyến khi đi du lịch
 • Ứng dụng chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn, chỉ dẫn thời gian đi du lịch
 • Ứng dụng cập nhật về tình trạng ô nhiễm môi trường có kèm hình ảnh
 • Ứng dụng bản đồ theo dõi lộ trình xe bus
 • Ứng dụng tính giá cước Taxi
 • Ứng dụng cập nhật các điểm du lịch lạ và độc đáo
 • Ứng dụng dịch tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về địa điểm mua hàng giá rẻ
 • Ứng dụng cập nhật các thông tin giảm giá về tour, vé máy bay, nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng cập nhật những lưu ý, những điều cần tránh khi đến một địa điểm du lịch
 • Ứng dụng chụp và chỉnh sửa kèm hình ảnh độc đáo riêng của địa điểm du lịch
 • Ứng dụng lịch vạn niên có hình ảnh minh họa sống động
 • Ứng dụng từ điển
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về các địa điểm du lịch hè dành cho trẻ

Giáo Dục

 • Ứng dụng đọc và chia sẻ sách, tạp chí
 • Ứng dụng định hướng việc làm và tuyển dụng
 • Ứng dụng dạy học (ngoại ngữ, quảng cáo, tin học, …cho trẻ em và người lớn)
 • Ứng dụng hỗ trợ giảng dạy
 • Ứng dụng giải bài tập trên mạng
 • Ứng dụng tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn phương pháp học tốt
 • Ứng dụng cung cấp thông tin, chia se kinh nghiệm về trường tốt, giáo viên giỏi
 • Ứng dụng giúp học tốt các môn tự nhiên (toán, lý, hóa) dễ dàng
 • Ứng dụng dịch tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt
 • Ứng dụng từ điển
 • Ứng dụng cung cấp thông tin, cách làm các món ăn ngon và chia sẻ với mọi người
 • Ứng dụng phổ biến pháp luật Việt Nam
 • Ứng dụng giới thiệu và cách bảo vệ môi trường sạch
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và tin tức về thời trang
 • Ứng dụng vẽ kí họa trên di động cho các bạn thích mỹ thuật
 • Ứng dụng trợ lý nấu ăn
 • Ứng dụng Cho Biết Thông Tin Cơ Bản Các Loại Động Thực Vật
 • Ứng dụng học tổng hợp cho từng trình độ kiến thức
 • Ứng dụng sổ tay hóa học
 • Ứng dụng thiết kế, tạo lập vật thể 3D
 • Ứng dụng tổng hợp video quảng cáo, nhạc thiếu nhi dành cho bé
 • Ựng dụng hỗ trợ học tiếng việt (cho bé hoặc người nước ngoài)
 • Ứng dụng hỗ trợ đàn ông nuôi con lần đầu
 • Ứng dụng thư viện bài giảng và kiến thức dành cho hs gv
 • Ứng dụng dạy sửa chữa vi tính cơ bản
 • Ứng dụng dạy chơi chứng khoán ảo cho người mới vào nghề
 • Ứng dụng mạng xã hội du học sinh
 • Ứng dụng về lịch sử Việt Nam
 • Ứng dụng chia sẻ kinh nghiệm đi du học
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về các phòng trọ cho sinh viên

Sức Khỏe

 • Ứng dụng cung cấp mẹo vặt chăm sóc gia đình
 • Ứng dụng dạy các môn thể dục và thể thao
 • Ứng dụng về cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng cho trẻ
 • Ứng dụng về thuốc và mẹo vặt chữa trị cho trẻ
 • Ứng dụng phần mềm điện tim
 • Ứng dụng đo lường sức khỏe
 • Ứng dụng hỗ trợ các loại bệnh khác nhau
 • Ứng dụng đo lường lượng đường trong máu
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về 1 số bệnh hay gặp và giúp giải đáp thắc mắc nhanh
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các loại thuốc
 • Ứng dụng tư vấn các bệnh sinh lý và phụ khoa khó nói
 • Ứng dụng về trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn về sức khỏe
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và tư vấn của các bác sỹ có uy tín
 • Ứng dụng thông minh cảm ứng được nhiệt độ cơ thể
 • Ứng dụng đo huyết áp
 • Ứng dụng tư vấn về chăm sóc sức khỏe sau sinh
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về sức khỏe tuổi trung niên
 • Ứng dụng hướng dẫn sử dụng thuốc và thông tin xe cứu thương nhanh nhất
 • Ứng dụng về cách làm đẹp có kèm hình ảnh
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các nơi tập thể dục thể hình
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và địa chỉ các thẩm mỹ viện
 • Ứng dụng tư vấn về cách sử dụng sản phẩm chăm sóc da
 • Ứng dụng về các bài tập và hướng dẫn tập Yoga
 • Ứng dụng hỗ trợ người cận thị
 • Ứng dụng về bảo vệ môi trường
 • Ứng dụng trợ lý nấu ăn
 • Ứng dụng cập nhật thông tin và tìm kiếm các bệnh viện
 • Ứng dụng hỗ trợ đàn ông nuôi con lần đầu
 • Ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật
 • Ứng dụng nhận diện màu cho người bị mù màu

Trò Chơi & Giải Trí

 • Ứng dụng cập nhật tin tức mới nhất về những người nổi tiếng
 • Ứng dụng bình luận về bóng đá
 • Ứng dụng cung cấp thông tin mới nhất về các tác phẩm nghệ thuật
 • Ứng dụng đọc và chia sẻ sách, tạp chí
 • Ứng dụng chỉnh sửa phim ảnh
 • Ứng dụng chụp hình 3D
 • Ứng dụng chụp vật thể đang di chuyển không bị nhòe
 • Ứng dụng download nhanh các hình ảnh trên mạng
 • Ứng dụng bản đồ kết hợp địa điểm nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về các món ăn (giá cả và địa điểm)
 • Ứng dụng đặt món ăn qua điện thoại
 • Ứng dụng đọc báo, chỉ đường, … có hỗ trợ offline
 • Ứng dụng chơi các nhạc cụ trên điện thoại
 • Ứng dụng tìm kiếm khu vui chơi dành cho trẻ em tại TPHCM
 • Game phiêu lưu có yếu tố phiêu lưu hấp dẫn cho con nít
 • Game tương tác nhiều người chơi cùng 1 màn
 • Game thông minh phục vụ cho học tập
 • Game tự điều chỉnh, lập trình theo sở thích.
 • Ứng dụng giao tiếp với bạn bè
 • Ứng dụng tìm bài hát bằng giọng nói
 • Ứng dụng hát karaoke trên điện thoại
 • Ứng dụng thu âm giọng hát và có chức năng chia sẻ cho mọi người
 • Ứng dụng tìm kiếm nhanh danh sách nhạc và phim mà không vào trình duyệt web
 • Ứng dụng về truyện cười, hài, tiếu lâm, danh ngôn và tục ngữ
 • Ứng dụng cung cấp thông tin và tin tức về thời trang
 • Ứng dụng giới thiệu phong cảnh của các khu du lịch
 • Ứng dụng giá cả khu du lịch và báo giá cho một chuyến du lịch
 • Ứng dụng giới thiệu các tour du lịch
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về giá tiền các món ăn tại địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về các phương tiện di chuyển tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng cập nhật thông tin về xe ô tô
 • Game dạy trẻ phân biệt màu sắc từ những đồ vật xung quanh mình
 • Ứng dụng chơi nhạc và phim tốt hơn mặc định
 • Ứng dụng vẽ kí họa trên di động cho các bạn thích mỹ thuật
 • Ứng dụng chỉnh sửa ảnh, tạo truyện tranh mang phong cách riêng
 • Ứng dụng tổng hợp video quảng cáo, nhạc thiếu nhi dành cho bé
 • Ứng dụng xem thông tin chòm sao bằng công nghệ thực tế ảo
 • Ứng dụng chụp ảnh thay đổi khuôn mặt
 • Game chơi chứng khoán ảo cho người mới vào nghề
 • Ứng dụng giả lập game flash

Công Cụ & Tiện Ích

 • Ứng dụng thực hiện giao dịch tại các tài khoản ngân hàng một cách bảo mật, an toàn
 • Đọc tin tức bằng giọng nói, không cần chỉ thị bằng tay
 • Ứng dụng cập nhật tin tức giao thông
 • Ứng dụng thu âm cuộc nói chuyện
 • Ứng dụng về camera có hỗ trợ chức năng giám sát và theo dõi
 • Ứng dụng chỉnh sửa phim ảnh
 • Ứng dụng hỗ trợ nhập dữ liệu bằng giọng nói
 • Ứng dụng soạn và gửi mail bằng giọng nói
 • Ứng dụng gọi điện qua internet hỗ trợ audio và video
 • Ứng dụng soạn và gửi tin nhắn bằng giọng nói
 • Ứng dụng gửi tin nhắn có kèm hình ảnh
 • Ứng dụng chỉnh sửa phim ảnh
 • Ứng dụng chụp hình 3D
 • Ứng dụng chụp vật thể đang di chuyển không bị nhòe
 • Ứng dụng download nhanh các hình ảnh trên mạng
 • Ứng dụng về soạn thảo văn bản
 • Ứng dụng đọc file nén
 • Ứng dụng tìm đường nhanh
 • Ứng dụng định vị cuộc gọi đến và đi
 • Ứng dụng bản đồ kết hợp địa điểm nhà hàng, khách sạn
 • Ứng dụng vẽ bản vẽ xây dựng nhà ở
 • Ứng dụng dịch tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt
 • Ứng dụng soạn và gửi mail có file đính kèm nhanh chóng và dễ dàng
 • Ứng dụng đọc báo, chỉ đường, … có hỗ trợ offline
 • Ứng dụng gọi điện đến số cố định miễn phí
 • Ứng dụng mua sắm trực tuyến
 • Ứng dụng lịch vạn niên có hình ảnh minh họa sống động
 • Ứng dụng về thời tiết
 • Ứng dụng thay đổi giao diện cho màn hình
 • Ứng dụng hỗ trợ thanh toán tiền điện, nước, internet,… qua điện thoại
 • Ứng dụng truy cập tìm taxi nhanh
 • Ứng dụng truy cập tìm chốt công an
 • Ứng dụng tra cứu các điểm ATM
 • Ứng dụng cập nhật tin tức xổ số
 • Ứng dụng đặt vé qua mạng và trừ tiền trực tiếp trên tài khoản
 • Ứng dụng báo thức bằng giọng nói
 • Ứng dụng cung cấp thông tin về địa điểm mua hàng giá rẻ
 • Ứng dụng Heremap có cấu hình giao diện sống động và đẹp mắt hơn
 • Ứng dụng cập nhật thời tiết tại các địa điểm du lịch
 • Ứng dụng mua vé trực tuyến khi đi du lịch
 • Ứng dụng có chế độ nhận dạng chữ viết trên giấy
 • Ứng dụng kiểm soát tin nhắn rác
 • Ứng dụng thiết bị định vị và camera theo dõi em bé ngủ
 • Ứng dụng chỉnh sửa video clip
 • Ứng dụng tạo video từ hình ảnh
 • Ứng dụng hỗ trợ cho người tham gia giao thông (camera, bản đồ, …)
 • Ứng dụng quản lí thư mục và file trên điện thoại
 • Ứng dụng quay phim màn hình điện thoại
 • Ứng dụng biến điện thoại thành remote cho Tivi và PC
 • Ứng dụng tra cứu tắc đường, chia sẻ đoạn đường đang tắc
 • Ứng dụng Chụp ảnh Phơi sáng và Xóa phông như DSLR
 • Ứng dụng báo thức hiệu quả và độc đáo
 • Ứng dụng tự chụp hình khi vỗ tay
 • Ứng dụng thông báo sự cố và gặp nạn cho bạn bè người thân
 • Ứng dụng dùng nét viết tay làm font chữ cho điện thoại
 • Ứng dụng tạo Stop Motion
 • Ứng dụng soạn nhạc
 • Ứng dụng chống trôm điện thoại
 • Ứng dụng hỗ trợ người lái xe
 • Ứng dụng trích ảnh từ video
 • Ứng dụng nhắc nhở bảo trì xe máy
 • Ứng dụng đo vận tốc hoặc khoảng cách bằng camera
Nguồn: http://www.nokia.com/vn-vi/y-tuong-ung-dung/

Một số trang web cho phép gallery hình ảnh hay

Highslide JS

http://highslide.com/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Highslide JS is an image, media and gallery viewer written in JavaScript. These are some of its advantages:
Tip!
Use the visual Highslide Editor to set up your Highslide installation without writing code.
•Quick and elegant looking.
•No plugins like Flash or Java required.
•Popup blockers are no problem. The content opens within the active browser window.
•Single click. After opening the image or HTML popup, the user can scroll further down or leave the page without closing it.
•Lots of configuration options and scalability without compromizing on simplicity. A component system lets you strip away unused features down to a filesize of 10kB.
•Outstanding, unconditional and free user support for both commercial and non-commercial users.
•Compatibility and safe degrading. If the user has disabled JavaScript or is using an old browser, the browser redirects directly to the image itself or to a given HTML page.
•Source code included.

Download Or Save Image File From URL

Hướng dẫn này cho phép bạn có thể download một file ((image,video,zip,pdf,doc,xls,ect) từ một đường dẫn url trên website khác, lưu vào ổ cứng hoặc server của bạn. Demo dưới đây viết bằng ASP.NET C#, sẽ lấy ảnh theo đường dẫn http://tuanitpro.com/wp-content/uploads/2014/09/cardvisit.jpg sau đó lưu và thư mục được chỉ định (thư mục Uploads)

Code

void GetFileFromUrl(string fileName, string url)
  {
    byte[] content;
    HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
    WebResponse response = request.GetResponse();

    Stream stream = response.GetResponseStream();
    using (BinaryReader reader = new BinaryReader(stream))
    {
      content = reader.ReadBytes(500000);
      reader.Close();
    }
    response.Close();
    FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Create);
    BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);
    try
    {
      bw.Write(content);

    }
    finally
    {
      bw.Close();
      fs.Close();
    }
  }

Code Button Download

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    string url = "http://tuanitpro.com/wp-content/uploads/2014/09/cardvisit.jpg";
    string fileName = Server.MapPath("~/Uploads") + "\mylogo.jpg";
    GetFileFromUrl(fileName, url);

    Response.Write("The file has been saved at: " + fileName);
  }